Wat is Mediation

Wat is mediation?

Met mediation lost u samen met de andere partij uw kwestie of conflict op met ondersteuning van een onafhankelijke MFN Register mediator.

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt.

Dat doet u zelf.

De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de opties en mogelijke oplossing. Als deelnemer in de Mediation heeft U zelf een inspanningsverplichting. Hierdoor is de oplossing vaak beter en duurzamer dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter.

De MFN Register mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en desgewenst zelfs voor de uitkomst van de mediation.

Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden en ondertekend voorafgaande van het mediation gesprek een geheimhoudingsverklaring.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.
Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen.

Vrijwilligheid is namelijk geen vrijblijvendheid. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem, de kwestie, uw conflict.

Scroll naar boven

Aanvragen Studiegids

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.