Vervanging scholingsaftrek door unieke leerrekening

Vervanging scholingsaftrek door unieke leerrekening

Als het aan het kabinet ligt, gaat de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervangen worden door een individuele leerrekening. Dit wetsvoorstel van Prinsjesdag moet in samenhang worden gezien met de subsidieregeling STAP-budget. De datum van inwerkingtreding is nog niet duidelijk.

Bron www.rendement.nl

Het ingediende wetsvoorstel zorgt ervoor dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven verdwijnt. Werknemers krijgen straks te maken met een individuele leerrekening. Omdat deze nieuwe regeling samenhangt met de invoering van de vervangende regeling hiervoor, de zogenaamde Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie), moet worden gewacht op de invoering van deze subsidieregeling. Inwerkingtreding op 1 januari 2020 zal niet lukken.

 Reductie van administratieve lasten

Het afschaffen van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven moet een reductie van de administratieve lasten van € 0,75 miljoen opleveren, omdat belastingplichtigen de scholingsuitgaven niet meer als aftrekpost in hun aangifte kunnen opvoeren. Het wetsvoorstel betekent voor de Belastingdienst een vereenvoudiging van de uitvoering.

 Hoe hoog is het budget?

Het maximale bedrag dat iemand straks kan krijgen, ligt tussen de € 1.000 en € 2.000. Zo’n 100.000 tot 200.000 mensen zouden per jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Zij moeten er dan wel op tijd bij zijn: aanvragen worden in behandeling genomen totdat het totale budget op is.
Alleen mensen die voor de opleiding of cursus al voor een andere vorm van publieke, individuele financiering van onderwijs – zoals studiefinanciering, een lerarenbeurs of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten – in aanmerking komen, kunnen geen gebruikmaken van het STAP-budget.

 Fiscale scholingsaftrek blijft volgend jaar nog bestaan

Een werknemer die een opleiding, cursus of EVC-procedure wil volgen, kan dit straks online doorgeven (naar verwachting bij UWV). Na goedkeuring van de aanvraag, wordt het bedrag direct overgemaakt aan de opleidingsinstelling en kan de werknemer starten. De werknemer ontvangt het budget dus niet zelf, om misbruik van de regeling te voorkomen. Het kabinet is van plan om de regeling van het STAP-budget deze zomer nog te publiceren. Maar vanwege de tijd die nodig is voor de implementatie is een ingangsdatum per 1 januari 2020 niet haalbaar. Dit betekent ook dat de fiscale scholingsaftrek volgend jaar nog gewoon blijft bestaan. Op het moment dat het STAP-budget ingaat, zal de aftrek voor scholingsuitgaven komen te vervallen.

Onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen

Het STAP-budget is onderdeel van de aanpak Leven Lang Ontwikkelen. Binnen deze aanpak werkt het kabinet ook aan meer duidelijkheid over de fiscale behandeling van individuele leer- en ontwikkelbudgetten die in de cao zijn afgesproken. Daarnaast is het kabinet binnen deze aanpak bezig met plannen voor het flexibeler maken van het onderwijsaanbod, zodat dit beter aansluit bij een werkend leven of druk gezinsleven.

 

Aanvragen Studiegids

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.