Marjolein Bruinenberg

MfN RegisterMediator | Scheidingsbegeleider | Kindbehartiger

“Ieder mens en ieder kind het recht heeft om gezien en gehoord te worden”, is Marjoleins overtuiging. En als wij als volwassenen naar de kinderen luisteren en ze waarderen om wie ze zijn, leren we van elkaar.

Marjolein werkt al meer dan 15 jaar als MfN RegisterMediator en Scheidingsbegeleider. Daarnaast is zij gespecialiseerd in het verrichten van mediation bij complexe scheidingen en het begeleiden van kinderen, tieners en jongvolwassenen in / na scheiding. Marjolein is gecertificeerd Kindbehartiger en KIES (Kind in Echtscheidingssituaties) coach. Ze werkt ook als Bijzonder Curator Jeugdzaken voor het Gerechtshof en Rechtbank Noord-Nederland. En heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in herstelrecht, geweldloze communicatie en arbeidsmediation.
Bruinenberg mediation in Assen

Scroll naar top