Alina de Roo

Alina de Roo

 

Hoofdtrainer Groningen

Alina is een warm, betrokken en empathisch mediator en coach/counselor. Toch zal ze stevig confronteren op het moment als zij denkt dat de cliënten daar baat bij zullen hebben. Haar overtuiging is dat conflicten zin hebben en aanzetten tot (persoonlijke) groei doordat mensen het besef ontwikkelen dat een ieder afhankelijk is van de wisselwerking in de relatie tot die ander. Het geeft haar voldoening zingeving te bevorderen bij andere mensen omdat dit het welzijn en gezondheid ten goede komt.

Alina heeft ruime ervaring als P&O adviseur en MfN Registermediator. Daarnaast heeft zij jarenlang bij een psychologiepraktijk gewerkt en ervaring opgedaan als therapeutische begeleider van cliënten met relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en als familiemediator.

Met een noordelijke opleidingsinstituut heeft zij een MfN geaccrediteerde opleiding tot transformationeel mediator en bemiddelingscoach ontwikkeld is tot op heden als hoofddocent betrokken bij deze opleiding. Een belangrijke overtuiging bij het opleiden van mediators vindt zij dat mediators zichzelf als instrument inbrengen in een conflictsituatie. Dat maakt dat Alina het belangrijk vindt dat toekomstige mediators hun eigen instrument leren kennen en leren bespelen. Dat hierdoor ook een persoonlijk ontwikkeltraject op gang komt is alleen maar mooi meegenomen en bevordert ook de zingeving.

Verder is Alina therapeutisch geestelijk begeleider voor mensen met levensproblemen, zingevings- en existentiële vraagstukken.

Alina is gespecialiseerd in familiemediation, arbeidsmediation, bestuurlijke mediation en mediation bij mensen die in een laatste levensfase terecht zijn gekomen.

Scroll naar top