Over ons

Water is altijd in beweging. Een druppel water kan de stilte van het water heftig beroeren. Zo beschouwt Opleidingsinstituut LifeMediation ook het conflict in de mens. Ieder mens heeft conflicten nodig om te kunnen groeien. Midden in de heftigheid van een conflict zijn we vaak niet in staat ons eigen conflict in onszelf te zien. Hierin ligt de rol van een mediator.

Visie

Opleidingen bij LifeMediation hebben een faciliterende en transformatieve benadering en leerstijl. Dit betekent dat onze opleidingen werken vanuit de visie dat ieder mens in staat is om zijn eigen conflict op te lossen. Elk conflict in onszelf is een eigen behoefte die vaak ontstaat door verwachtingen of gedachten om iemand anders hiervoor verantwoordelijk te stellen. Een mediator ondersteunt het proces bij conflicten door zijn klant hiervan bewust te maken en verantwoordelijkheid te laten nemen.

De opleidingen van LifeMediation zijn volgens deze visie opgebouwd:

We maken deelnemers bewust van hun toegevoegde waarde als mediator
Deelnemers leren waar hun maatschappelijke rol ligt en hoe zij integer en respectvol als mediator handelen.

We leren deelnemers hoe zij een conflict hanteren

Onze deelnemers leren hoe zij diverse communicatie- en interventietechnieken effectief kunnen toepassen bij conflicthantering.

We geven deelnemers inzichten in conflictprocessen
Conflicten zijn leerprocessen van de menselijke ontwikkeling. Bij LifeMediation krijgen deelnemers inzichten in de diversiteit van levensbeschouwingen bij conflicten. Ook leren deelnemers om via de systemische benadering van NLP op een praktische manier de menselijke psyche te benaderen.

We helpen deelnemers hun intuïtie te vergroten
Aanvoelen en afstemmen op het proces kun je leren. Intuïtie is een belangrijk instrument voor de mediator om de flow in het proces goed aan te voelen. Door de combinatie van intuïtie met goed toegepaste technieken voor conflicthantering en inzichten in conflictprocessen leiden wij onze deelnemers op tot krachtige mediators.

Missie

Als opleidingsinstituut bieden we deelnemers een vertrouwde, veilige omgeving om te leren. Als trainers geven we onze deelnemers de ruimte, ondersteuning en uitdaging om volgens deze wijze een eigen stijl, identiteit te ontwikkelen als Professioneel Mediator in de Praktijk.

Waardes

  • Kwaliteit
    LifeMediation staat voor kwaliteit van het vak Mediator. Als opleidingsinstituut zijn wij de eerste in lijn om de kwaliteit van dit vak te borgen. LifeMediation leidt mensen op tot Professioneel Mediator volgens de eisen van het kwaliteitsregister van de Mediator federatie Nederland (MfN) en andere registers zoals ADR-register.
  • Professioneel
    LifeMediation is een professioneel opleidingsinstituut door jarenlange expertise op het gebied van mediation en mediation opleidingen en trainingen.
  • Persoonlijk

Water & hart met de vlam

Al vanaf het begin toen we ons instituut vorm hebben gegeven in 1998 als energetisch stiltecentrum hebben we ‘water” als levensbron omarmd. In 2004 hebben we daar “het hart met de vlam” aan toegevoegd als de passie voor ons beroep van Mediator.

Hof van Haar

Een aantal opleidingen van LifeMediation vinden plaats in de gezellige en sfeervolle omgeving van onze locatie Hof van Haar. Hof van Haar is gelegen midden in de natuur van Midden-Drenthe. Ruimte, stilte en je hoort hier de natuur in zijn volle omvang. Wij zien onze deelnemers graag als gast van ons instituut en verzorgen de lunch met hoofdzakelijk natuurlijke gezonde producten uit onze eigen tuin/kas of directe omgeving.Een 

Scroll naar top