Over ons

Onze Visie

Opleidingen bij Lifemediation hebben een faciliterende en transformatie benadering en leerstijl. Dit betekent dat onze opleidingen werken vanuit de visie dat ieder mens in staat is om zijn eigen conflict op te lossen. Elk conflict in onszelf is een eigen behoefte die vaak ontstaat door verwachtingen of gedachten om iemand anders hiervoor verantwoordelijk te stellen.

Een mediator ondersteunt het proces bij conflicten door de deelnemers, wederzijds hiervan bewust te maken, zodat ieder zijn verantwoordelijkheid kan nemen, voor het ontstane conflict en samen aan de slag kunnen gaan nar een gewenste uitkomst.

Onze Visie

Water is altijd in beweging. Een druppel water kan de stilte van het water heftig beroeren. Zo beschouwt Opleidingsinstituut Lifemediation ook het conflict in de mens. Ieder mens heeft conflicten nodig om te kunnen groeien. Midden in de heftigheid van een conflict zijn we vaak niet in staat ons eigen conflict in onszelf te zien. Hierin ligt de rol van een mediator.

Ijsberg van McClelland
De opleidingen van Lifemediation ondersteunen deze visie.

We maken deelnemers bewust van hun toegevoegde waarde als mediator
Deelnemers leren waar hun maatschappelijke rol ligt en hoe zij integer en respectvol als mediator handelen.

We geven deelnemers inzichten in conflictprocessen.

Conflicten zijn leerprocessen van de menselijke ontwikkeling. Bij Lifemediation krijgen deelnemers inzichten in de diversiteit van levensbeschouwingen bij conflicten. Deelnemers leren, om volgens de systemische benadering en NLP-communicatie op een praktische manier de menselijke psychen te benaderen. Vanuit deze inzichten en gedrags- en communicatiemodellen, leert de mediator vragen te stellen met een doel, om de werkelijke conflictsituatie naar boven te krijgen.

Tablet

Vraag onze GRATIS studiegids aan

We leren deelnemers hoe zij een conflict hanteren.

Onze deelnemers leren hoe zij diverse communicatie- en interventietechnieken effectief kunnen toepassen bij conflicthantering.

We leren deelnemers hun intuïtie te herkennen.

Aanvoelen en afstemmen op het proces kun je leren. Intuïtie is een belangrijk instrument voor de mediator om de flow in het proces goed aan te voelen. Door de combinatie van intuïtie met goed toegepaste technieken voor conflicthantering en inzichten in conflictprocessen leiden wij onze deelnemers op tot krachtige praktijk mediators.

Over Ons

Onze Missie

Als opleidingsinstituut bieden we deelnemers een vertrouwde, veilige omgeving om te leren. Als trainers geven we onze deelnemers de ruimte, ondersteuning en uitdaging om volgens deze wijze een eigen stijl, identiteit te ontwikkelen als Professioneel Mediator in de Praktijk.

Jouw Carrière start bij ons

  • Kwaliteit: LifeMediation staat voor kwaliteit van het beroep Register Mediator. Als opleidingsinstituut zijn wij de eerste in lijn om de kwaliteit van dit vak te borgen. LifeMediation leidt mensen op tot Professioneel Mediator volgens de eisen van het kwaliteitsregister van de Mediator federatie Nederland (MfN) en andere registers zoals het ADR-register.
  • Professioneel: LifeMediation is een professioneel opleidingsinstituut door jarenlange expertise op het gebied van mediation en mediation opleidingen en trainingen.
  • Persoonlijk: Ontdek je eigen talenten en leer je neutraal en onpartijdig op te stellen. De beste manier om anderen te begeleiden in het mediationproces, is je eigen talenten kennen. Je eigen kwaliteiten en valkuilen onderkennen maakt je een betere en onpartijdige mediator.
Onze Missie

Water

Vanaf 1998 hebben we ons instituut for Lifevision (bewustwordingscentrum) vorm gegeven.  De gedachte is dat water altijd in beweging is en één druppeltjes kan al het water in beweging brengen en zo gaat het ook bij de mens. De mens bestaat uit ca 80% uit water en alles wat van buiten naar binnenkomt brengt ons intern in beweging en in conflict met wie we denken te zijn. 

Mediation is bedoeld dat men inzicht krijgt in hun eigen conflict en vervolgens daar mee een keuze met het conflict om te gaan.

Vanaf 2014 zijn we ons verder gaan verdiepen in conflictsituaties en wat dit bij de mens teweeg brengt. Het beroep van mediator vraagt om passie en betrokkenheid en zijn we het logo “hart en vlam” gaan toepassen.

Een terugbelverzoek achterlaten?

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De kernwaardes van een mediator:

Beroepsethiek en Integriteit; Gedraagt de mediator zich zoals van een professionele mediator verwacht mag worden.

Transparantie; De mediator verschaft de deelnemers in de mediation vooraf duidelijkheid over het mediationproces.

Partijautonomie; De mediator doet geen uitspraken over de kwestie, heeft geen belangen in de uitkomsten en laat de beslissingen bij de deelnemers in de mediation.

Onafhankelijkheid; De mediator stelt zich onafhankelijk op. Indien de mediator geen garanties kan geven in zijn onafhankelijkheid, dan aanvaardt hij de opdracht niet.

Onpartijdigheid; De mediator is beschikbaar voor (alle) deelnemers en handelt zonder vooringenomenheid. Indien hij niet onpartijdig kan zijn, aanvaardt hij de opdracht niet.

Vertrouwelijkheid; De mediator staat garant en waarborgt de vertrouwelijkheid en start nooit en mediation, zonder dat de mediationovereenkomst is ondertekend en de vertrouwelijkheid kan borgen. De mediator en de deelnemers zijn daardoor gehouden aan hun geheimhoudingsplicht.

Competentie; De mediator neemt alleen een mediation aan, wanneer hij over de nodige kennis en kwaliteiten bezit, om de mediation goed te laten verlopen.

vrouwe justitia
Scroll naar boven

Schrijf je in en

Ontvang de laatste informatie over Mastereclasses
en PE punten

Aanvragen Studiegids

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.