Familie- en Echtscheidingsmediator Tiel 18 november 2020

  • Opleiding Familiemediator blok 4
    10 februari 2021 - 11 februari 2021
    09:00 - 18:00

Telefoonnummer Locatie: 0528-522158

Familiemediator                                  Meld je hier aan!

Onze opleiding MfN Familiemediator leidt op tot echtscheidingsmediator. Uiteraard komt tijdens de opleiding veel diepgaande theoretische kennis aan bod, maar de focus ligt op de praktijk en de praktische oefensessies. Hiermee onderscheiden wij ons van andere opleidingen.

De aangeboden stof kenmerkt zich vooral door de praktische uitvoerbaarheid. Je ontvangt tijdens de opleiding uitvoerige achtergrondinformatie en zeer relevante documenten die je goed kunt gebruiken in je eigen mediation praktijk.

Wij besteden veel aandacht aan mediation vaardigheden en praktijkvoorbeelden. Ook ervaringen uit de groep worden als casus ingezet om mediation vaardigheden te oefenen. Onze opleiding MfN Familiemediator is zo opgezet dat je als mediator meteen houvast hebt om het geleerde op dezelfde manier in je eigen mediation praktijk toe te kunnen passen. Zo krijg je bijvoorbeeld tijdens de opleiding toegang tot Split-Online om te kunnen oefenen met het maken van alimentatieberekeningen.

De inhoud van de Opleiding MfN Familiemediator

Blok 1: Partners – De wijze van hoe partners van elkaar gaan scheiden bepaalt uiteindelijk hoe zij hun rol als ouders weer op kunnen pakken. Aan de orde komen onder meer: de fasering van de scheidingsmelding, de systeemtheorie, Transactionele Analyse, emoties, rouw en verwerking.

Blok 2: Kinderen – Het paraplugesprek; het effect van scheiden op de kinderen; communicatie tussen ouders en kinderen; loyaliteitsconflicten; ouderverstoting; omgaan met huiselijk geweld; Zorgmodel van Leuven; omgaan met het ouderschapsplan; juridische, financiële en fiscale kaders kinderen.

Blok 3: Onderhoudsplicht kinderen en partners: juridische, financiële en fiscale informatie; biologisch ouderschap, erkenning en gezag; juridische onderhoudsverplichtingen kinderen, Tremanormen: behoefte en draagkracht; fiscaliteiten, toeslagen herzieningsmomenten kinder- en partneralimentatie; nieuwe wetsvoorstellen in de maak; schenken en erven, inzichtelijk stappenplan voor het doornemen van testamenten.

Blok 4: Vermogensverdeling; Juridische relatievorm; Huwelijkse Voorwaarden; Wat is en blijft privé; Waardebepaling goederen; de eigen woning; de hypotheek, NHG; Wet Schuldsanering; Wet Pensioenverevening; juridische, financiële en fiscale informatie; opstellen convenant en ouderschapsplan; indienen bij de Rechtbank; toevoegingen RvR.

Kortom: een gedegen opleiding voor de Professionele Familiemediator.                  Meld je hier aan!

locatie  

Telefoon locatie 0344 63 60 30

Locatie website:

Adres
Hoogkellenseweg 7, Tiel, Gelderland, 4004 JB, Netherlands

Scroll naar top