Indeling modules basis opleiding MfN- en ADR Registermediator

De basisopleiding bestaat uit 5 modules met een eigen leerthema, ieder van 2 dagen, totaal 10 dagen van 6 lesuren.

De opzet van de opleiding is dat de deelnemer kennis neemt van mediation, de conflicttheorie, oefent met de soorten vragen en interventie technieken, weet wat onderhandelen is, om te komen tot het vastleggen van de gemaakte afspraken. Belangrijk is dat de deelnemer zich de kennis van mediation ( handboek mediation) eigen kan maken en met deze kennis zo nodig de theorietoets kan doen.

Gedurende de opleiding zal er regelmatig worden geoefend, zodat de mediator begrijpt hoe het mediationproces verloopt en hoe deze in de praktijk toe te passen. Met het in de praktijk oefenen, kan de aankomende mediator zich voorbereiden op het praktijk assessment.

Het mediationproces bestaat uit 4 stappen:
Voorbereiden – Openingsfase – Exploratiefase – Onderhandeling- en afrondingsfase

Met de openingsfase en de exploratiefase leert de mediator:

  • Zichzelf in te zetten als persoon.
  • Rapport oftewel psychologisch contact te maken met de deelnemers in de mediation.
  • De juiste vragen te stellen en interventies te doen, zodat de deelnemers aan de mediation ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen.
  • Luisteren naar wat er bij de ander speelt.
  • Zijn eigen emoties en die van de ander waarnemen.
  • Zich inleven en te begrijpen wat er speelt, om samen duurzame besluiten te kunnen nemen, die ook gaan werken in de praktijk.

Bij onderhandelen leert de mediator de Harvard-methode van onderhandelen. En het vastleggen van de vervolgens gemaakte afspraken.

Wat is een vaststellingsovereenkomst en wat is de juridische context van een vaststellingsovereenkomst.

Gedurende de opleiding zal aandacht worden besteed aan het opzetten en inrichten van een eigen mediationpraktijk.

Tijdens de opleiding wordt stapsgewijs het mediationproces uitgelegd, geoefend en eigen gemaakt. Van de oefeningen van het mediationproces worden opnames gemaakt (SD kaart).  Deelnemers kunnen deze achteraf terugkijken. Zo kunnen zij de feedback van de oefening meenemen in hun eigen waarneming en leerproces.

Onder het motto “kan het beter, dan doen we het anders” gaat de deelnemer al lerend door het mediationproces. De deelnemer kan op deze wijze leren wat het belang en doel is van een gestructureerd proces, begrijpen wat hij/zij doet en zich de praktijk daarvan eigen maken. Let op: “flow in het proces is belangrijker dan de techniek”

Voor de ene is het glas half vol, voor de ander is het glas half leeg en de Mediator vraagt waar is de kraan.

Aanvragen Studiegids

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.