Hoe gaat een mediation?

Hoe verloopt mediation?

Een mediation kan op meerdere manieren tot stand komen:

A) U wilt op eigen initiatief een mediation starten
Willen u en degene waarmee u een conflict heeft op eigen initiatief een mediationtraject opstarten? Dan kunt u zelf een MFN registermediator selecteren in het online MFN Register en deze benaderen. Als deze mediator bij het MFN in het register staat, behoort deze mediator zich te houden aan de MFN Gedragsregels en zich daarom onafhankelijk en neutraal op te stellen.

B) De rechter heeft u doorverwezen naar mediation
Bent u betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter u doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en u probeert de kwestie alsnog via mediation op te lossen. Het kan namelijk goed zijn dat u er alsnog uitkomt via mediation. Elke rechtbank en elk gerechtshof heeft een mediationbureau met mediationfunctionaris(sen). De mediationfunctionaris kan u informatie geven over mediation naast rechtspraak en uw vragen beantwoorden. Ook helpt de mediationfunctionaris u in de keuze van een mediator via een lijst met gekwalificeerde MFN registermediators die ervaring hebben met verschillende soorten zaken. De mediationfunctionaris zal de eerste afspraak voor u organiseren.               

C) Doorverwijzing van het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is een initiatief van de overheid en wordt betaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het juridisch loket zal met u bespreken of mediation de manier is waarop het geschil behandeld kan worden.

Intake en eerste bijeenkomsten(en)
Zodra een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor U belangrijk is.

De mediation bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. De eerste bijeenkomst is een intakegesprek U maakt kennis met de mediator. Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over de kwestie te vertellen. Samen met de mediator maakt U afspraken over de voortgang van de mediation en welke onderwerpen aan de orde behoren te komen

Mediationovereenkomst
In de intake legt de mediator een aantal punten vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp de kwestie gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u de kwestie wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn, zich neutraal zal opstellen en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor de kwestie zult vinden. Voor dat de mediation start, is het verplicht dat iedere deelnemer in de mediation deze Mediationovereenkomst ondertekend. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk. Elke MFN registermediator is verplicht te werken met een MFN mediationovereenkomst.

Start Mediation en Mediationbijeenkomsten
Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van de kwestie te vertellen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen) of aktie lijstjes, andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen de kwestie aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van de kwestie is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

Onderzoeken mogelijke opties dan wel oplossingen; Onderhandelingsfase
Als duidelijk is wat er speelt, de belang inzichtelijk zijn en ieder in de gelegenheid is geweest zijn verhaal te doen, dan is het punt bereikt waarop beide partijen constructief aan mogelijke oplossingen kunnen gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken en maakt gebruik van zijn ervaring, waarmee hij u beide ondersteund om te komen tot de gewenste oplossingen. Tevens is het nuttig en nodig te toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn en of die gaan werken in de praktijk

Einde: vaststellingsovereenkomst
Als partijen tot een oplossing zijn gekomen, kan deze oplossing vast worden gelegd in een vasstellingsovereenkomst. De mediator stelt deze op of besteedt dit uit aan een jurist. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beide aan dient te houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Nazorg.

Nadat de mediation is beëindigd kan het zijn dat u later wederom over dezelfde kwestie een beroep wil doen op de mediator. De mediator is dan verplicht opnieuw een mediation met u aan te gaan.

Scroll naar boven

Aanvragen Studiegids

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.