Gerichte vrijstelling voor studiekosten van werknemer

Gerichte vrijstelling voor studiekosten van werknemer

12-12-2019

Volgt een werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij (meer) inkomen uit werk kan verwerven? De vergoedingen en verstrekkingen hiervoor zijn gericht vrijgesteld. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, want gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Wat zijn gerichte vrijstellingen?

Voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen bestaan gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen en vaste kostenvergoedingen voor gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte, die overigens per 1 januari 2020 wordt verruimd. Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom gaat een vrije ruimte gelden van 1,7%. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. De fiscus verbindt hieraan de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie wijst de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan als eindheffingsloon, bijvoorbeeld door ze in de administratie op te nemen als eindheffingsloon. De keuze tussen gerichte vrijstelling (eindheffingsloon) en loon van de werknemer wordt uiterlijk op het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen gemaakt.
  • De vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de normen die voor deze gerichte vrijstellingen gelden.

Vrijstelling geldt alleen voor specifieke studiekosten

Vergoedingen en verstrekkingen voor studiekosten van een werknemer vallen ook onder de gerichte vrijstellingen. Het gaat hier vooral om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek. Er gelden drie strikte voorwaarden voor deze vrijstelling:

  • De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
  • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
  • Uw organisatie heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

De vrijstelling is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde omstandigheden moet terugbetalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt. Gratificaties of premies die uw organisatie aan een werknemer toekent bij afronding van zijn studie of opleiding, horen wel tot het loon. Dit geldt ook voor vergoedingen voor een studeerruimte en de inrichting, tenzij het gaat om arbovoorzieningen.

Aanvragen Studiegids

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.