Opleiding PCM 21 juni 2024 Eindhoven

Telefoonnummer Locatie: 06 - 10800584


PCM opleiding volgen?

Ben je op zoek naar meer verdieping in het vak? Kies voor onze opleiding Process Communication Model. 

Op deze pagina vindt u praktische informatie en een beknopte beschrijving van de opleiding. Voor uitgebreide informatie kijkt u onder Opleidingen-Opleiding PCM.

 

Wat je bij ons gaat leren:

  • Herkennen van de verschillende percepties behorend bij de persoonlijkheidstypen
  • Onderscheiden van persoonlijkheidsaspecten, zijnde de manieren waarop een boodschap gecommuniceerd wordt
  • Onderscheiden van communicatiekanalen en wanneer deze in te zetten
  • Verkrijgen van theoretisch inzicht in distress (negatieve stress) gedrag en hoe eigen batterij opgeladen te houden
  • Vaardigheden om te kunnen wisselen in het voorzien in psychologische behoeften en communicatiekanalen op basis van de juiste perceptie

Na afronding van de opleiding heb je voldoende kennis en vaardigheden in huis om mensen op een positieve en functionele manier communicatief te helpen en ondersteunen.