Mediationvaardigheden in Bedrijf 25 sept, 2 en 9 okt 2024

Telefoonnummer Locatie: 06 - 10800584


Mediationvaardigheden In Bedrijf

De training Mediationvaardigheden in Bedrijf is speciaal bedoeld voor het bedrijfsleven. Mediation is de best toepasbare conflictbeheersing die er bestaat. Het is enerzijds respectvol, toekomstgericht en de mens staat centraal. Anderzijds is het confronterend en legt het de eigen verantwoordelijkheid van de partijen bloot. Met onze training leer je hoe om te gaan met conflicten in arbeidsverband.

Deze training bestaat uit 3 modules en duurt 3 dagen.

De aangeboden stof kenmerkt zich vooral door de praktische uitvoerbaarheid. We besteden veel aandacht conflictmodellen en praktijkvoorbeelden. Ook ervaringen uit de groep worden als casus ingezet om mediation vaardigheden te oefenen.

De opbouw van de training ziet er als volgt uit

 

Dag 1: Conflicttheorieën en ruziemodellen.

Inzicht wordt verkregen wat een conflict is en hoe escalatie plaatsvindt. Welke conflictgedragingen en -modellen zijn er. Welke conflicten? Hoe reageren partijen en wat zit er achter? Verlucht met voorbeelden en testen wordt duidelijk dat de achtergronden in conflicten een grote rol spelen.

Dag 2: Effectieve communicatie in conflictbeheersing

Wat doe je in de verschillende conflictfases? Welke strategie kies je en hoe kun je dat sturen?. Achterhaal welke belangen er zitten achter het conflict en maak de conflictpartijen bewust van hun eigen handelen én dat van de andere partij. Een scala van gecategoriseerde vragen wordt je geleerd!

Dag 3: Rol conflictmanager.

Op dag 3 brengen we de voorgaande dagen samen en geven we je aan wat de rol en opstelling van de conflictmanager is. Hoe dit inwerkt op het proces en hoe je uiteindelijk het resultaat optimaal kunt sturen. We sluiten af met het uitreiken van het certificaat ‘Mediationvaardigheden in Bedrijf’.

Deze trainging is geschikt voor iedereen in het bedrijfsleven die zijn of haar communicatievaardigheden wil onderhouden of vernieuwen.

Ook kunt u als bedrijf een training volgen.

Na afronding van onze training creëer je een betere werksfeer en ben je in staat conflicten kundig te begeleiden of zelfs te voorkomen.