Betalings en leveringsvoorwaarden

Betalings en leveringsvoorwaarden:

 1. Onder de trainings-/opleidingsprijs wordt de prijs van de opleiding/training verstaan waarbij het opleidings-/trainingsmateriaal is inbegrepen (inclusief verplichte literatuur) en locatiekosten (koffie/thee/water).
 2. Na goedkeurig van de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur die de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst dan wel uiterlijk binnen vier weken voor de aanvang van de opleiding/training voldoet. Als de aanmelding kort voor de aanvang van de opleiding/training plaatsvindt, is een korte betalingstermijn van maximaal 5 werkdagen van toepassing. Eventuele vertragingsrente bij te late betaling kan door LIFEMEDIATION.NL conform art. 6:119a BW in rekening gebracht.
 3. LIFEMEDIATION.NL voorziet in een mogelijkheid voor een betalingsregeling in vier termijnen. Hiervoor wordt €100,- administratiekosten en rente extra gerekend. Het te betalen bedrag inclusief administratiekosten en rente wordt in vier gelijke delen verdeeld. Voor aanvang van de opleiding of training wordt er minimaal één termijn betaald en het laatste termijn uiterlijk 3 dagen voor afloop van de opleiding, op rekeningnummer NL34 INGB 0676 9103 19 ten name van Lifeplanning BV te Tiendeveen.
 4. Betaling van de factuur (of eerste termijn) dient, tenzij door LIFEMEDIATION.NL anders bepaald, conform de algemene voorwaarden en Betalings- en Leveringsvoorwaarden uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding te hebben plaatsgevonden. Indien de aanmelding zich binnen vier weken voor aanvang van de training/opleiding bevindt, zal de factuur/eerste termijn per omgaande plaatsvinden.
 5. Officiële examens/toetsen die afgenomen worden door MfN, INTOP of een andere instantie zijn niet inbegrepen.
 6. LIFEMEDIATION.NL behoudt zich het recht voor om geen opleidings-/trainingsmateriaal en/of licenties voor de leeromgeving te verstrekken als de factuur nog niet is voldaan.
 7. Bij omboeken door een deelnemer naar een andere plaats, mits beschikbaar, in een andere opleiding/training wordt € 300,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 8. Na ontvangst van de aanmelding heeft de deelnemer het recht deze aanmelding binnen 14 dagen na inschrijving te annuleren en te vragen om restitutie, met inhouding van € 300,00 administratiekosten.
 9. Bij annulering 30 dagen voorafgaande aan de eerste trainingsdag of gedurende de opleiding worden de gemaakte aantoonbare kosten in rekening gebracht, zijnde kosten trainer, locatiekosten, kosten voor consumpties, kosten voor gevolgde trainings- of opleidingsdagen en verplichte literatuur en administratieve kosten van € 300,00.
 10. Het opleidingsinstituut LIFEMEDIATION.NL is CRKBO gecertificeerd en kan met 0% btw factureren. De trainings-/opleidingsprijs is inclusief BTW tenzij anders vermeld, dan wel anders overeengekomen.
 11. De deelnemer mag zich laten vervangen door een andere deelnemer, van dezelfde onderneming, voor aanvang van de opleiding/training en is hiervoor € 300,00 administratiekosten aan LIFEMEDIATION.NL verschuldigd. De vervanger zal dan eerst de verschuldigde opleidingskosten betaald moeten hebben, voordat er sprake kan zijn van restitutie zoals eerder is beschreven.
 12. Ingeval de opleiding/training aantoonbare voorbereiding (maken van een casus, opdracht, toets e.d.) vereist van deelnemers, moet ook de vervanger (zie ook art. 3.7) zich conformeren aan deze eis van toelating tot de opleiding/training.
 13. Terugbetalingen worden binnen vier weken na goedkeuring van het terugbetalingsverzoek of een besluit tot terugbetalen aan de kant van LIFEMEDIATION.NL gedaan.
 14. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur is LIFEMEDIATION.NL gerechtigd tot het weigeren van de deelnemer bij aanvang van de training/opleiding.
Tablet

Vraag onze GRATIS studiegids aan

Scroll naar boven

Schrijf je in en

Ontvang de laatste informatie over Mastereclasses
en PE punten

Aanvragen Studiegids

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.